Lokalizacja

Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

Telefon

+48 783 980 026

imperia@imperiacatering.pl

 

Cennik Oferty Weselnej

 
Cennik przyjęć weselnych w Sali Bankietowej IMPERIA, ul. Nowy Świat 6/12, na lata: 2017 i 2018
sale 870 m2 i 450 m2
zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym menu weselnym
 
 
 
minimalna ilość osób 1 osoba, cena z podatkiem VAT
70 289 zł
100 259 zł
150 239 zł
180 229 zł
210 219 zł

 

Z nadzieją na smakowitą współpracę,

Managerowie

Agnieszka Domaszczyńska (783 98 00 26)

Maciej Kałwiński (601 54 32 91)

www.imperiacatering.pl


Prezentowana oferta, cenniki i informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ich dostępność oraz warunki mogą ulec zmianie. Wszelkie informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie oraz warunki będące przedmiotem naszej rozmowy są ściśle poufne dla stron i nie stanowią potwierdzenia zawarcia umowy, nie stanowią ich przyrzeczenia ani jakiegokolwiek zobowiązania Naszej Firmy. Informacje zawarte w tym dokumencie oraz warunki rozmów nie mają wyznaczonych ram czasowych oraz mogą być przedmiotem dalszych zmian. Jedynie podpisana umowa w ostatecznym brzmieniu przez osoby do tego upoważnione skutkuje zobowiązaniem spoczywającym na Naszej Firmie.